Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.10/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ.14/2012 ΘΕΜΑ:  Καθορισμός Θέσης τοποθέτησης νέου περιπτέρου της Καραβασίλη Γεωργίας .        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.9/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ.13/2012 ΘΕΜΑ:  Ενοικίαση χώρου στην Φούκα Αποστολία .        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ.Απόφ.12/2012                                                                                                                                         ΘΕΜΑ:  Πρόταση για καθορισμό των θέσεων  όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.8/2012  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ.Απόφ.11/2012                                                                                                                                          ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012                         Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 10/2012 ΘΕΜΑ:  Λειτουργία Οστεοφυλακίου        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.8/2012  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 9/2012  ΘΕΜΑ:  Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2012          Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 8/2012                                                                                                                                         ΘΕΜΑ:  Αίτηση του Κουτσιούκη Ευθυμίου του Ιωάννη        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.6/2012                    Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 7/2012   ΘΕΜΑ:  Γνωμοδότηση για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών από Παυλίδης Α.Ε., για μάρμαρο στη Θέση ΒΡΑΧΩΤΟ.        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.5/2012                           Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 6/2012 ΘΕΜΑ:  Αιτήσεις Δημοτών        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, […]
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.4/2012    Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 5/2012 ΘΕΜΑ:  Γεώτρηση στη θέση Δήμου Δένδρα        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 24 Μαϊου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη […]
Διαβάστε περισσότερα
wcag