Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΝΠΔΔ ‘Η Αλληλεγγύη’

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, συστήθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.ΠΔΔ) με την επωνυμία «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Η  αρμοδιότητες αφορούν  στους τομείς  κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας. Οι κυριότεροι τομείς δράσης είναι η λειτουργία των παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών, και ορφανοτροφείων, η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», η λειτουργία των ΚΑΠΗ και ΚΕΦΟ, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης, η βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η μέριμνα και η στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων, αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωής της τοπικής κοινωνίας, η λειτουργία προγραμμάτων μονάδων επικοινωνίας μαθητών, γονέων, διδασκόντων και η οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών  με  ειδικές ανάγκες.

Οι πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, επιχορηγήσεις και συμμετοχή στα επιδοτούμενα προγράμματα από πόρους της Ε.Ε, ΕΣΠΑ, εθνικών φορέων, δωρεές, εκδηλώσεις.
Το  εφταμελές  διοικητικό συμβούλιο που ορίστηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη :

  • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καρακυριαζής
  • Αντιπρόεδρος: Διαμαντής Μαυρίκης
  • Μέλος: Στυλιανός Δεληδημητρίου
  • Μέλος: Νίκη Λαμνάτου
  • Μέλος: Μαρούδα Μουταυφτσή
  • Μέλος: Ηλίας Μαξούτης
  • Μέλος: Βασίλειος Μιχαλούδης
wcag