Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Τοπικά Συμβούλια

Πρόεδροι Κοινοτήτων
Μάντσιος Χρήστος Νικήτη
Παρδάλης Αγαπητός Αγ. Νικόλαος
Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη Ν. Μαρμαράς
Γκουβέλα Μαρία Συκιά
Ζησόπουλος Κωνσταντίνος Μεταγγίτσι
Τσαμούρης Νικόλαος Σάρτη