Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 05/2013

  ΘΕΜΑ: «Λύση εργασιακής σύμβασης του Κωνσταντίνου Βατιάνη  – Ειδικού Συμβούλου Δήμου Σιθωνίας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1ο. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ. 1δ του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ). 2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παράγρ. 9 του Ν.3584/2007 του «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3ο. Τις διατάξεις…
Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 04/2013

                                               ΘΕΜΑ: «Λύση εργασιακής σύμβασης του Δημητρίου Καραμπατάκη – Επιστημονικού Συ­νερ­γάτη Δήμου Σιθωνίας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1ο. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ. 1δ του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ). 2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παράγρ. 9 του Ν.3584/2007 του «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών…
Περισσότερα