Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δημάρχου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Σάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                              […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 05/2013

  ΘΕΜΑ: «Λύση εργασιακής σύμβασης του Κωνσταντίνου Βατιάνη  – Ειδικού Συμβούλου Δήμου Σιθωνίας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1ο. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ. 1δ του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ). 2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παράγρ. 9 του Ν.3584/2007 του «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3ο. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγρ. 1 […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 04/2013

                                               ΘΕΜΑ: «Λύση εργασιακής σύμβασης του Δημητρίου Καραμπατάκη – Επιστημονικού Συ­νερ­γάτη Δήμου Σιθωνίας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1ο. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ. 1δ του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ). 2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παράγρ. 9 του Ν.3584/2007 του «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3ο. Τις διατάξεις του […]
Διαβάστε περισσότερα
wcag