Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

Αποφαση 1

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 1/2011     ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας.        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το […]
Διαβάστε περισσότερα
wcag