Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

  • Αρχική
  • Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2013

                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 5/2013                                                                                                                                                                  ΘΕΜΑ: Αίτηση της Αγοραστού Άννας του Ιωάννη.      Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013

                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 4/2013                                                                                                                              ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση στον Καραβασίλη Ιωακείμ.        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 2/2013              ΘΕΜΑ: Διάνοιξη δρόμου.        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου  Αριθμ. Απόφ. 2/2013                                                                                                                                                                 ΘΕΜΑ: Προτάσεις Εγγειοβελτιωτικών έργων        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου,…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013

                                                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013 Συνεδρίασης  του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου  Αριθμ. Απόφ. 1/2013      ΘΕΜΑ:  Ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2012

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ.19/2012                                                                                             ΘΕΜΑ:  Υποβολή μήνυσης κατά της Κουτσιούκη Θωμαής      Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ.18/2012 ΘΕΜΑ:  Καντίνα της Παπαγιαννάκη Ελένης      Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ.17/2012                                                                                                                         ΘΕΜΑ:  Αίτηση του Καρρά Παραδείση        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου,…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ.16/2012 ΘΕΜΑ:  Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής…
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2012

                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                Από το πρακτικό της αριθμ 10/2012       Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου       Αριθμ. Αποφ.  15/2012         ΘΕΜΑ.  Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013           Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 2012 ημέρα…
Περισσότερα