Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

Αποφαση 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του …
Περισσότερα

Απόφαση 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του …
Περισσότερα

Απόφαση 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του …
Περισσότερα

Απόφαση 23

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  Πρακτικό  της  6/2011  Συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας. Στο  Ν.Μαρμαρά  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα …
Περισσότερα

Αποφαση 22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και στο…
Περισσότερα

Απόφαση 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και…
Περισσότερα

Απόφαση 19

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και…
Περισσότερα

Απόφαση 18

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και στο…
Περισσότερα

Απόφαση 17

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και…
Περισσότερα