Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας – Τακτικά Μέλη

  • Κυπαρίσσης Ντέμπλας
  • Νικόλαος Χριστοδούλου
  • Κατερίνα Γιουβαρλάκη
  • Μαλίνης Αθανάσιος
  • Φάλκος Αντώνιος
  • Ληστής Θεόδωρος
  • Ζέππος Ιωάννης

 

wcag