Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

life_long_learning.jpg

life_long_learning.jpgΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι μας κοινοποιήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων.


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των
Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας και Προγράμματα  Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας
υπόψη τις α) με αρ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) , β) με αρ. Πρωτ.
5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Αποφάσεις Ένταξης της Ε.Υ.Δ και την
τροποποίηση με αρ. Πρωτ. 7937/25-05-2012 καθώς και την υπ΄αριθμ.
2059/98/24.06.14 απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ., απευθύνει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Για περεταίρω διευκρινήσεις ή βοήθεια απευθυνθείτε στους Υπεύθυνους Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Σιθωνίας:

Χάρισμα Μαρία. 6944463918
Τσολίδης Α. Δημήτριος. 6949602339