Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες
στήριξης και κοινωνικής ένταξης, υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση
της απασχόλησης, υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης.


Πιο συγκεκριμένα:


• Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη
των πολιτών. Πληροφόρηση, υποστήριξη ή/και παραπομπή των πολιτών στα
προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ,
συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων
κ.α.).
• Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 

Αναλυτικότερα, παρέχουν:


• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, κ. ά.
• Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
• Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
• Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη.


.