Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα:

• Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
• Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
• Μονογονεϊκές οικογένειες
• ΑΜΕΑ
• Άνεργοι
• Χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών


.