Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Δελτία Τύπου(off)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 14η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία Τηλ: 2375350123 Fax: 2375020214 Νικήτη, 29/04/2022 Αριθμ.Πρωτ.: -5537-   ΠΡΟΣ Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας 1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη 2. Ζήσιος Βασίλειος 3. Μαλλίνης Αθανάσιος 4. Φάλκος Αντώνιος 5. Ληστής Θεόδωρος 6. Ζέππος…
Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Γενικά

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα…
Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Συχνές ερωτήσεις

1. Τι ακριβώς ζητάω από τον υπάλληλο όταν έρχομαι στο Κέντρο κοινότητας; Μπορείτε να του αναφέρετε το κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια και να ζητήσετε να σας καταγράψει στο μητρώο των ωφελούμενων. Μέσα από την καταγραφή των στοιχείων σας θα φανεί τι είδους συνδρομή μπορεί να σας δοθεί…
Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Στόχοι και αρχές

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου . Το Κέντρο Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς που στόχο έχει να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της…
Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης, υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης. Πιο συγκεκριμένα: • Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών. Πληροφόρηση, υποστήριξη ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. • Συνεργασία με…
Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα: • Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» • Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού • Μονογονεϊκές οικογένειες • ΑΜΕΑ • Άνεργοι • Χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων…
Περισσότερα
logo2.jpg

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ): 5002868 2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 3.Κωδικός Δικαιούχου: 40149093 4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία επτά (7) μονάδων φίλτρανσης πόσιμου νερού με σκοπό την επεξεργασία του νερού των γεωτρήσεων των Δημοτικών…
Περισσότερα