Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς

Απόφαση 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς   Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 23 Μαρτίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 10/18-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς   Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/7-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς   Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/7-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς   Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/7-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς   Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/7-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ           ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ.Αποφ 1/2011     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Τορώνης.   ΘΕΜΑ: Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  του Δήμου Σιθωνίας   Στη Συκιά , σήμερα στις 2 Ιανουαρίου 2011  και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο […]
Διαβάστε περισσότερα
wcag