Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ.