Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 18Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 18Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                               Νικήτη 08/06/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                               Αριθμ.Πρωτ.:16893
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ενδοδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του
Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με επωνυμία “ΑΘ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
2. Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 1ου τριμήνου 2023 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)
3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E– ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Εισηγ. κα Καζάνη Άννα)
4. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση Δήμου Σιθωνίας ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – αίτηση ακύρωσης/αναστολής ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                   Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης