Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  05/12/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού οικισμών Τορώνης, Καλαμιτσίου και Τριστινίας Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

2. Αποδοχή ποσού 195.821,28 € για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

3. Έγκριση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2012και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

                                          Ο Πρόεδρος του
                            Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας