Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(30)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  05/12/2011 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.926,00€ για «Έργα αναπλάσεων στο Δ.Κ Ν. Μαρμαρά» σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7322.0018.
2)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.926,00€ για «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Κ Ν. Μαρμαρά» σε βάρος του Κ.Α.02.30.7323.0036.
3)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για «Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης» σε βάρος του Κ.Α.02.25.6662.0045.
4)    Ψήφιση πιστώσεων τιμολογίων πάγιας προκαταβολής Δ.Κ Συκιάς.
5)    Έγκριση Τευχών δημοπράτησης  της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Κ Αγ. Νικολάου Δήμου Σιθωνίας.
6)    Έγκριση Τευχών δημοπράτησης  της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης ποιότητας νερού οικισμών Τορώνης, Καλαμιτσίου και Τριστινίκας Δήμου Σιθωνίας.