Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  23/08/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.Πρόσληψη προσωπικού έκτακτων και επειγουσών αναγκών (2μηνο).
(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

2. Έγκριση και έναρξη της διαδικασίας αδειοδοτήσεων των έργων: α) «Βελτίωση, διαπλάτυνση, ανάπλαση της παραλιακής οδού από διασταύρωση με παραλιακό δρόμο «Παραλίας Συκιάς» μέχρι και Πηγαδάκι»
β) «Βελτίωση, διαπλάτυνση του δρόμου προς Τορώνης από οδικό δίκτυο Σιθωνίας μέχρι και Κόρακα Τορώνης».
(Εισηγητής:  κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).


3. Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση και Επικαιροποίηση μελετών για την αναβάθμιση κρίσιμων περιοχών και παραλιακών – λιμενικών ζωνών του Δήμου Σιθωνίας», με τη διαδικασία συμφωνίας – πλαίσιο του άρθρου 8 του Ν.3316/2005.
(Εισηγητής:  κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).


4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).


5. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών των με αριθμό ΚΑΕΚ 490630413001, 490630414001, 49063EK00094 γεωτεμαχίων.(Εισηγητής:  κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

6. Στρατηγικός Σχεδιασμός Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής:  Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

7. Έγκριση Ισολογισμών και απολογισμών των τριών τελευταίων ετών των παλαιών δήμων Σιθωνίας και Τορώνης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

8. Λήψη δανείου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών».
(Εισηγητής: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ.Αγ.Νικολάου».
(Εισηγητής:  κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

11. Χωροταξικές ρυθμίσεις.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

12. Έγκριση της αρ. 17/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά τον «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ.Κωστίκας Στυλιανός).

13. Έγκριση της αρ. 18/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά τον «Κανονισμό Λειτουργίας των ΚΑΠΗ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ.Κωστίκας Στυλιανός).

14. Έγκριση της αρ. 15/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά την «Αμοιβή Προέδρου-Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ.Κωστίκας Στυλιανός).

15. Έγκριση της αρ. 15/2011 απόφασης του Δ.Σ.   της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας «Η ΣΙΘΩΝΙΑ»  που αφορά «Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών».
(Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος).

16. Έγκριση του Κανονισμού Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» .
(Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος).

17. Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» .
(Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος).

18. Παραλαβή εργασίας «Απογραφή υδρευτικών γεωτρήσεων δήμου Σιθωνίας (Δ.Κ. Νικήτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου)
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

19. Παραλαβή εργασίας ΜΠΕ για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ.Νικήτης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

20. Παραλαβή εργασίας ΜΠΕ για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

21. Παραλαβή εργασίας ΜΠΕ για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ.Αγ.Νικολάου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

22. Παραλαβή εργασίας ΜΠΕ για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ.Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

23.Ψήφιση πίστωσης 2.583,00 € για διαφημιστική προβολή του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

24. Επιβολή προστίμων από ελεύθερη κατασκήνωση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

25. Ορισμός εκπροσώπου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων Κινηματογράφων Ν.Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

26. Ορισμός γυναικών εκπροσώπων του Δήμου Σιθωνίας για τη συμμετοχή τους στο έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

27. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ΜΠΕ της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας Ι.Χαρόζογλου και Σία Ο.Ε..
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

28.Εκδοση ιστορικού-αρχαιολογικού βιβλίου για τη Σιθωνία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

                                 Ο Πρόεδρος του
                            Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας