Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(22)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις 24/08/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Μεταφορά μαθητών».
2)Ψήφιση πίστωσης ασφαλιστήριων για τα οχήματα του Δήμου.
3)Απαλλαγή υπολόγου προπληρωμής ενταλμάτων.
4)Ψήφιση πίστωσης ποσού  3.000,00€ για την εργασία ελαιοχρωματισμών Δημοτικών Κτιρίων.
5) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την προμήθεια toner. 
6) Ψήφιση πίστωσης συνολικής σύμβασης ποσού 32.200,00€ για την δημιουργία Φιλαρμονικής.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τζίτζιος