Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Δήμος Σιθωνίας κοινοποιεί την Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τη διαβούλευση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Λεπτομέρειες στο έγγραφο που ακολουθεί: