Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 11Η (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 11Η (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

11Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ),PDF

1. ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ_ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΠ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ(2).PDF

2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΜΠΕ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΑ).PDF

3. ΘΕΜΑ ΣΜΠΕ Συκιά (ΑΑ).PDF

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                  Νικήτη 31/03/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 8859
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας

1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 11Η (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση–παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης και αποτύπωσης οικοπέδων περιοχής Παράδεισος Ν. Μαρμαράς» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών της μελέτης «ΣΜΠΕ πολεοδομικής μελέτης Μαρμαρά (Μετόχι Γρηγορίου) (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών της μελέτης «ΣΜΠΕ Παραλίας Συκιάς» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης