Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ergasia.jpg

ergasia.jpgΣτη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

 


Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του
διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το
σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Σύμφωνα με
το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:


1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες
δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι
στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα
τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5.
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα
ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι
πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των
ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ.
και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

 

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης


Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2)
Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου
των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το
σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων
με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού
του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (www.oaed.gr).


Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθόλη την διάρκεια του 24ωρου κατά τις
εργασιμες και τις αργίες έως 27/04/2015 12η Μεσημβρινή.


Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι: 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.
Πληροφορίες
για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή
μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989537, 2109989856, 2109989148,
2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143,
2109989009, 2109989144

Οι θέσεις για το Δήμο Σιθωνίας είναι οι εξής :

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

36

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΤΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (με άδεια οδήγησης
κατηγορίας Δ')

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΕΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1