Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dimotiko_symvoylio011.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  28/02/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών  υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

2.  Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δ.Σιθωνίας).3. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2011.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας).

4. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Συμβουλευτική και
επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου
Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας).

5.   Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σιθωνίας και
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, που
αφορά ενταγμένα έργα σχολικής στέγης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013».
(Εισηγητής:Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Σιθωνίας)

6.  Κλείσιμο χώρων ΧΑΔΑ Συκιάς και Νικήτης.
(Εισηγήτρια: Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Δ.Σιθωνίας).

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ: 6/2011 αποφάσεως της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου που αφορά «Πρόταση για συγκέντρωση
διαμαρτυρίας που αφορά το NATURA».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας).

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ:7/2011 αποφάσεως της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου που αφορά «Παραχώρηση- ενοικίαση προς το
Δ.Σιθωνίας της περιοχής «Μπάρα Βουρβουρού»».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας).

9.  Συγχώνευση – Σύσταση ΝΠΔΔ – Επιχειρήσεις.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

10. Έγκριση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το
χρονικό διάστημα 01-04-2011 έως 31-12-2011 και καθορισμό του τρόπου
εκτέλεσης.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Σιθωνίας).

11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής, εργασιών, συντηρήσεως και επισκευής αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.
(Εισηγητής: Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Αντιδήμαρχος Δ. Σιθωνίας).

12. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Φ.Α.Ο Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής:     Ντέμπλας Κυππαρίσσης ,Αντιδήμαρχος Δ.Σιθωνίας)

13.  Αποδοχή και κατανομή  ποσού 42.260,10 € που αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2011.
(Εισηγητής: κ.Μάντσιος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Σιθωνίας).

14.  Πρόταση συγχώνευσης σχολικών μονάδων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ.Μάντσιος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σιθωνίας).

15.  Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής Επιχείρησης Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας).

16.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σιθωνίας στις Γενικές Συνελεύσεις της
Τουριστικής Επιχείρησης Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας).

17.  Έγκριση πρόληψης προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας.
(Εισηγητής: Ντέμπλας Κυππαρίσης, Αντιδήμαρχος Δήμου Σιθωνίας).

18.   Μείωση δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία και νεφροπαθείς.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

19. Αιτήσεις δημοτών για επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και εξουσιοδότηση
στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των Υδρονομέων
του Δήμου για επέκταση των δικτύων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

20.  Αίτηση Καλλιμάνη Ιωάννη του Γεωργίου.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δ.Σιθωνίας).

21.   Έγκριση μετακίνησης και ψήφιση της σχετικής πιστώσεως.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας).

22.    Αίτηση Τσανακτσίδη Κυριάκου.
(Εισηγήτρια: Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Δ.Σιθωνίας).

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας