Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 13/11/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 75/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2015».
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

2)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 76/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) 2015».
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

3)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 67/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά «Προσδιορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου».
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

4)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 2/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σιθωνίας που αφορά «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος της Επιτροπής)

5)    Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων και Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Παραλαβή Αρχιτεκτονικής μελέτης «Μελέτη Σχεδιασμού Επίπλωσης και Εξοπλισμού Μουσείου Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου)

7)    Παραλαβή μελέτης «Μελέτη για την άδεια συλλογής και αποκομιδής απορριμματοφόρων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)    Αίτηση χορήγησης προκαταβολής για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

9)    Αίτηση χορήγησης προκαταβολής για την προμήθεια: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης (ηλεκτρονική-ψηφιακή παρακολούθηση συστημάτων ύδρευσης) Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)    Αριθμός Αδειών Υπαίθριου Εμπορίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

11)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 1114/2014 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

12)    Έγκριση πρακτικού επιτροπής σφράγισης καταστημάτων.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13)    Αποδοχή ή μη παγολεπίδων από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

14)    30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015- Αποδοχή ποσού 44.264,87 € για το έργο «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

15)    31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015- Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Οδηγός Πόλης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

16)    32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

17)    Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους-Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

18)    Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2015 (Στοχοθεσία).
(Εισηγητές: κ. Μάντσιος Ιωάννης και κα. Κοτσάκη Θεοδώρα)

19)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου