Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 29/06/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης και μείωση κατά 25% των δημοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης του 2014.
(Εισηγητής: κ. Ληστής Σωτήριος, Αρχηγός μείζονος μειοψηφίας)

2.    Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3.    Παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4.    Αίτηση Φεργαδιώτη Εμμανουήλ του Ευσταθίου.
(Εισηγητής: κα. Λογοτριβή Ελένη, Αντιδήμαρχος)

5.    Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για τους πολύτεκνους.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας