Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Τεχνική Βοήθεια Δ.Σιθωνίας

Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ