Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

“Δίκτυο πόλεων του Μ. Αλεξάνδρου”

jpg.jpg

jpg.jpg                                              Μεγάλη ημέρα
για τον δήμο Σιθωνίας ήταν η Κυριακή 3 Νοεμβρίου, που παρουσιάστηκε επίσημα το
Δίκτυο Πόλεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο σπίτι του Εθνάρχη Κωνσταντίνου
Καραμανλή, στην Πρώτη Σερρών.

Πρόκειται
για μια πρωτοβουλία που έχει απευθύνει κάλεσμα σε Μακεδονικές Πόλεις και όχι
μόνο, οι οποίες μέσα από τη Μακεδονική Ιστορία και το όνομα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου θα επιδιώξουν την τουριστική και πολιτιστική προώθηση κάθε τόπου που
θα συμμετέχει στο δίκτυο.

"Το
δίκτυο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των περιοχών που εμπλέκονται σε τομείς όπως
το περιβάλλον, ο αθλητισμός και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Πρόκειται για
πολύ καλή συνεργασία που προάγει το πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στις πόλεις που
συμμετέχουν. Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν την πρωτοβουλία", ανέφερε ο
δήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας.