Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  22/03/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1) Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων
1 )Ε.Ε.Λ Αγ. Νικολάου
2)Ύδρευση, αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων  Ν. Μαρμαρά.
2) Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσης
1)Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Νικολάου.
3) Ψήφιση πιστώσεων Εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας:
1)Προμήθεια μαρμάρων
2)Προμήθεια πλακιδίων και ειδών υγιεινής (Μουσείου Νικήτης)
3)Προμήθεια ξυλείας για κιόσκι ΚΑΠΗ
4)Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΑΠΗ
5)Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης ΚΑΠΗ (κάγκελα)
6)Προμήθεια συστημάτων πυρόσβεσης
7)Προμήθεια συσκευών και επίπλων κουζίνας ΚΑΠΗ
8)Προμήθεια ντουλαπιών(παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ Νικήτης, κτίριο Χριστοφοριδή.
9)Προμήθεια επίπλων (παιδικούς σταθμούς ΚΑΠΗ Νικήτης, κτίριο Χριστοφορίδη)
10)Προμήθεια κλιματιστικών ΚΑΠΗ
11)Προμήθεια σκευών κουζίνας ΚΑΠΗ
4) Ψήφιση πιστώσεων ΔΕΗ.
5) Ψήφιση πιστώσεων για την αγορά γραμματοσήμων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Τζίτζιος Ιωάννης