Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(23)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις 13/09/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Κάθετοι σε Οδικό Δίκτυο».
2)    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου».
3)    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: «Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα».
4)    Ψήφιση  πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ποσού 20.000,00€ «Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης –απομαγκάνιωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Δ Συκιάς, Δ.Δ Σάρτης και οικισμού  Δεστενίκας Δήμου Τορώνης».
5)    Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.- ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ).
6)    Ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης 1.203,18€ υπέρ ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ΕΠΑΛ.
7)    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Διανοίξεις δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».
8)    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Διανοίξεις δρόμων Δ.Κ. Νικήτης».
9)    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δασικών δρόμων».
10)    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων».
11)    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα ρεμάτων».
12)    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δημοτικών οδών».
13)    Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή αγροτικών δρόμων».
14)    Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δρόμων πρόσβασης στους χώρους απορριμμάτων».
15)    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια καπάκια και σχάρες φρεατίων».
16)    Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.
17)    Ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραμματοσήμων.
18)    Ψήφιση πίστωσης για την Καθαριότητα ορεινού όγκου ποσού 15.000€.
19)    Ψήφιση  πίστωσης συνεχιζόμενου έργου ποσού 20.000,00€ «Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης –απομαγκάνιωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Δ Συκιάς, Δ.Δ Σάρτης και οικισμού  Δεστενίκας Δήμου Τορώνης».
20)    Ψήφιση  πίστωσης ποσού 12.000,00€ «Φύλαξη κτιρίων-ακινήτων».
21)    Ψήφιση  πίστωσης ποσού 15.000,00€  «Προμήθεια πινακίδων».
22)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000€ «Προμήθεια ραμπών κλεισίματος δρόμων».
23)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500€ για την υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ.
24)    Ψήφιση πιστώσεων για επισκευή-συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
25)    Ψήφιση πίστωσης 400,00€ για δαπάνες επιμόρφωσης δημοτικών υπαλλήλων.
26)Ψήφιση πίστωσης 67.830,00€ για «Επισκευή υποβρυχίων γεωτρήσεων».
27)Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.216,41€ για ασφάλεια πυρός Δημοτικών Καταστημάτων έτους 2011.
28)Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.629,93€ για ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου Σιθωνίας.
29)Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.925,80€ για «Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών».
30)Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.388,70€ για «Συντήρηση δικτύου φωτισμού περιοχών εκτός οικισμού».
31)Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.060,23€ για «Προμήθεια ασύρματων πομπών».
32)Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την εκτέλεση της προμήθειας μεταλλικών στοιχείων εισόδων γηπέδων (πόρτες, σιδεριές κλπ).
33)Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.092,96€ για την μετακίνηση υπαλλήλων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας από 01-01-2011 έως 30-06-2011.
34)Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.786,55€ για συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτηρίων στην ΣΥ.ΚΑ.Θ Σ.Ν. Παπαϊωάννου & ΣΙΑ ΟΕ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Τζίτζιος