Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(14)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  07/06/2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)Ψήφιση πιστώσεων για αμοιβή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
 

2)Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπόθεση με την
εταιρία Γ. Μαχαιρίδου &ΣΙΑ Ε.Ε και τον διακριτικό τίτλο
“ECHO-TECH”(για την αγορά ενός γεωργικού ελκυστήρα με χορτοκοπτικό
σύστημα και ένα μηχάνημα καθαρισμού ακτών.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Τζίτζιος