Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 01/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

 

1)    Αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.».
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

2)    Αίτηση για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών, στη λαϊκή αγορά του Αγίου Νικολάου του Δ. Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

3)    Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Παράταση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Εγκατάσταση ασύρματων ζεύξεων στο Δήμο Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία)

7)    Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τον καθορισμό της Συμβατικής Αμοιβής της μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης ΓΠΣ οικισμού Συκιάς Κοινότητας Συκιάς- ΖΟΕ οικισμού Συκιάς- Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς- Εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς Ν. Χαλκιδικής», κατόπιν έγκρισής του από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία)

8)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 1α/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

9)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 1β/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 83/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    Επιστροφές αχρεωστήτων εισπραχθέντων.
(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος)

12)    «Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  16951/04-09-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΜΙΜΙΚΑ του Ιωάννη, κατοίκου Νερομύλων 4 Πεύκα, Δήμου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης».
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

13)    Ανάπτυξη καθισμάτων σε χώρο που δεν προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας ΚΑΝΤΙΝΑΣ με την επωνυμία «VANILLA beach bar», ιδιοκτησίας του Χασάπη Βαλσάμη του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στη θέση Λιβροχιό της Δ.Κ. Αγ. Νικολάου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

14)    Ανάπτυξη τροχήλατου πάγκου και καθισμάτων σε χώρο που δεν προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ, ιδιοκτησίας του Χαλκιά Νικολάου του Στυλιανού, που βρίσκεται στην ακτή Πορτοκάλι της Τ.Κ. Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

15)    Ανάπτυξη καθισμάτων σε χώρο που δεν προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας ΚΑΝΤΙΝΑΣ με την επωνυμία «LE MANTRI», ιδιοκτησίας της Κυριαζή Αναστασίας του Ιωακείμ, που βρίσκεται στη θέση Λιβροχιό της Δ.Κ. Αγ.Νικολάου Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

16)    Ανάπτυξη καθισμάτων σε χώρο που δεν προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας ΚΑΝΤΙΝΑΣ με την επωνυμία «DELIGHT» ιδιοκτησίας του Τσουκαλά Δημητρίου του Χρήστου, που βρίσκεται στη θέση Τηγάνια της Δ.Κ. Συκιάς Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

17)    Τροποποίηση όρων λειτουργίας ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ, ιδιοκτησίας της Δριστάρη Μαγδαληνής του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στη θέση Αγριδιά της Δ.Κ. Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

18)    12η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017-Μισθοδοσία.
(Εισηγητή: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

19)    13η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητή: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας