Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 22/05/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Συκιάς Δήμου Σιθωνίας», αρ. μελ. 32/2015.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Αποπεράτωση εργασιών για τη λειτουργία του εκθετηρίου Ιστορίας και Λαογραφίας Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκποίησης κινητών και ακινήτων Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2017.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης για την εκποίηση κινητών και ακινήτων του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Εισήγηση από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου για την προμήθεια μηχανήματος P.O.S. στην υπηρεσία.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ταμείου)

7)    Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 (β’ κατανομή).
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

8)    Καθορισμός θέσεων του Δήμου για άσκηση δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
 (Εισηγητής: κ. Στρειδά Αναστασία)

9)    Κατανομή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

10)    Αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας οχημάτων λόγω αλλαγής επωνυμίας μετά από την συγχώνευση του νέου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

11)    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

12)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 29/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 1ου τριμήνου 2017».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13)    Πρόσκληση 1ης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής της περιοχής επέκτασης Α’ κατοικίας του οικισμού Ν. Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου)»
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου)

14)    Αίτηση για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών κ. Αραμπίδη Ηρακλή του Κλημέντιου στη λαϊκή αγορά της Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

15)    Αίτηση για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών κ. Ντοντσάκη Ελευθερίου του Ευαγγέλου στη λαϊκή αγορά της Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

16)    Αίτηση για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών κ. Λαζαρίδη Χρήστου του Χαράλαμπου στη λαϊκή αγορά της Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

17)    Αίτηση για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών κ. Τρούπκου Βασιλείου του Θωμά στη λαϊκή αγορά της Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

18)    Αίτηση για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών κ. Τζιάκου Γιώργου του Νικολάου στη λαϊκή αγορά της Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

19)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  11795/20-06-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωακείμ, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

20)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  8802/05-05-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΑΣΒΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

21)    Μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας πώλησης ιχθυαλιευμάτων του Σβούκη Παύλου του Πολυνίκη, στη σύζυγό του Σβούκη Περιζώ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

22)     Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 35/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αποδοχή δωρεάς ειδικής καλλωπιστικής κατασκευής συμβατικών κάδων».
(Εισηγήτρια: κ. Στρειδά Αναστασία)

23)    «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 17/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24)    6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας