Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου

foto1.jpg

foto1.jpg 

Η
πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης
υδρευτικού δικτύου Δ.Δ. Νικήτης, Αγ. Νικόλαου και Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας
Χαλκιδικής
» με Κωδικό ΟΠΣ 5002868,
η οποία χρηματοδοτήθηκε  από ΕΣΠΑ και
συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020
», έχει ολοκληρωθεί.

Η
παρούσα πράξη αφορά την προμήθεια, και τη θέση σε λειτουργία επτά ( 7 )
μονάδων  φίλτρανσης πόσιμου νερού με
σκοπό την επεξεργασία του νερού των γεωτρήσεων των Δημοτικών Διαμερισμάτων
Νικήτης, Αγίου Νικολάου και Νέου Μαρμαρά, 
του Δήμου Σιθωνίας του Νομού Χαλκιδικής, με σκοπό την απομάκρυνση του
σιδήρου, του μαγγανίου και αλάτων τα οποία ανιχνεύτηκαν σε συγκεντρώσεις
ανώτερες των νομοθετικών ορίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ
892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την
οδηγία 98/83/ΕΚ

Όλες
οι μονάδες έχουν παραδοθεί και έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

 

 

 

Η . Προϊσταμένη

 

Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Σιθωνίας

 

 

 

 

 

 

Δήμητρα Καραδήμου

 

Πολιτικός Μηχανικός
τ.ε. με Α’ β