Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

«Οι νέοι εκφράζονται σωστά και διακρίνονται ψηφιακά»

flyer1..jpg

flyer1..jpgΗ χρήση των νέων τεχνολογιών έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Ρόλο καταλύτη στην είσοδο των νέων τεχνολογιών στην ζωή μας αποτέλεσε αναμφισβήτητα η ευρεία χρήση του διαδικτύου, το οποίο άνοιξε δρόμους στην επικοινωνία (εκτός όλων των άλλων) που δεν είχε διανοηθεί ποτέ το ανθρώπινο μυαλό σε παλαιότερες εποχές.

Η ταχύτατη εισαγωγή του διαδικτύου στην καθημερινότητα των Ελλήνων τελέστηκε την τελευταία δεκαετία. Εκτός από τα πάρα πολλά θετικά στοιχεία που επέφερε σε όλους μας, αλλά κυρίως στους νέους που αποτελούν και τους βασικότερους χρήστες, παρουσιάστηκαν και διάφορες αρνητικές πτυχές. Μια εκ των βασικότερων αποτελεί η κάκιστη χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους νέους μας, όπως μαρτυρούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας αλλά παρατηρούμε και εμείς σε κάθε επαφή μας με κείμενα που έχουν συγγράψει νέοι και νέες. Βασικότερες αιτίες αποτελούν η εκτεταμένη χρήση αγγλικών λέξεων (γιατί η αγγλική γλώσσα αποτελεί την «επίσημη» γλώσσα του διαδικτύου) αυτούσιων ή ελαφρά παραλλαγμένων προς το ελληνικό, η απόπειρα να μεταφέρουν στα ελληνικά  ξένες εκφράσεις ή γνωμικά τα οποία όμως δεν αποδίδουν κάποιο νόημα στην ελληνική γλώσσα, τα διαφορετικά γλωσσικά χαρακτηριστικά (πτώσεις, χρόνοι) που μπερδεύουν τους νέους και τέλος η κάκιστη ορθογραφία των ελληνικών λέξεων (λόγω του γνωστού φαινομένου των «greeklish»).

Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το παραπάνω φαινόμενο, ο Δήμος Σιθωνίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προχωρά σε δράσεις που θα παροτρύνουν τους νέους να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα και μάλιστα σε δράσεις που θα συνδυάζουν και τις νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξάγει διαγωνισμό ελεύθερης ανάπτυξης κειμένου,
με συγκεκριμένες προδιαγραφές, το οποίο οι νέες και νέοι θα υποβάλουν σε
ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο για το σκοπό
αυτό. Ο διαγωνισμός αυτός θα λειτουργήσει ως εξής:


•    Θα
συμμετέχουν μαθητές λυκείου των σχολείων του Δήμου μας (θα γίνεται μέσω
των στοιχείων του συμμετέχοντα επιβεβαίωση των παραπάνω και της
μοναδικότητας της συμμετοχής του απευθείας από την πλατφόρμα).

 

•    Θα πραγματοποιηθεί μια μικρή καμπάνια ενημέρωσης μέσω αφισών και ανακοινώσεων στα σχολεία.


•   
Θα ζητείται να υποβάλλεται ένα κείμενο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές
που θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τις σχολικές επιτροπές του Δήμου
μας, απευθείας από τους συμμετέχοντες στην ειδική πλατφόρμα που θα
αναπτυχθεί από τον ανάδοχο για αυτό τον σκοπό.


•    Αφού δηλώσει τα
στοιχεία του ο συμμετέχοντας και η πλατφόρμα επιβεβαιώσει ότι μπορεί να
συμμετάσχει, θα υποβάλλει το κείμενο του.


•    Θα δοθεί συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα υποβολής κειμένων (χρονικό διάστημα 20 ημερών) και μετά
το πέρας αυτού η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέους συμμετέχοντες.


•   
Μόλις ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής, τα κείμενα αυτά θα αποστέλλονται
αυτόματα από την πλατφόρμα με τυχαίο τρόπο, χωρίς τα στοιχεία του
υποβάλλοντα, στους αξιολογητές-καθηγητές φιλόλογους για βαθμολογία. Οι
αξιολογητές αυτοί θα προέρχονται από άλλα σχολεία από αυτό του
υποβάλλοντα, για να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας (ως δεύτερη
δικλείδα εκτός του ανώνυμου). Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα
πραγματοποιούνται αυτόματα από την πλατφόρμα, η οποία θα υπολογίζει
επίσης την «ισοβαρή» επιβάρυνση των αξιολογητών.


•    Αφού
αξιολογήσουν εντός δεκαπενθημέρου τις υποβληθείσες εργασίες οι
αξιολογητές, θα εισάγουν στην πλατφόρμα τους βαθμούς των συμμετεχόντων,
με ένα δεκαδικό ψηφίο.


•    Τέλος, θα προκύπτει από την πλατφόρμα η τελική κατάταξη των υποψηφίων.

 

 


•   
Στους τρεις πρώτους θα δοθεί ως έπαθλο από ένας φορητός υπολογιστής. Σε
περιπτώσεις ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση την ημέρα της απονομής
των βραβείων.


•    Η βράβευση θα γίνει σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο.

flyer2..jpg