Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 28/5/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ  28/5/2020 ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ 29-5-2020
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΗΣ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (ΦΕΚ 943/20-3-2020).