Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

metanast_an.jpg

metanast_an.jpgΗμερίδα ενημέρωσης για την παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση της απασχόλησης των μεταναστών στη Χαλκιδική» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27/11/2012 στη Νικήτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής» με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».


Αντικείμενο του έργου είναι  η υποστήριξη 100 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και ανήκουν αποδεδειγμένα στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα «Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες» και η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, με την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας ως εξής:
•         Σαράντα πέντε (45) σε θέσεις μισθωτής εργασίας
•         Είκοσι πέντε (25) σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
•         Είκοσι τρεις (23) για αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
•         Επτά (7) για ίδρυση μίας (1) κοινωνικής επιχείρησης

Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:
–          Συμβουλευτική υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο στους ωφελούμενους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη
–          Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα στους καταρτιζόμενους
–          Ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
–          Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
–          Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
–          Να είναι μετανάστες που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από την 15/11/2012 έως και την 30/11/2012, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00, στα εξής σημεία:
1)      Στα γραφεία της ΑΝΕΤΧΑ.ΑΕ στην οδό  22ας Απριλίου και Μακεδονίας , τηλ. : 23710 24407 και  24507.
2)      Στα Γραφεία Μετανάστευσης, εντός των Δημαρχείων των 5 Δήμων της Π.Ε. Χαλκιδικής.
3)      Στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση, την οποία θα προμηθεύονται επιτόπου (Η Αίτηση είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.Α.Ε  www.anetxa.gr.), συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:    
1.    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.    Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής
3.    Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2011
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής
5.    Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
6.    Άδεια παραμονής σε ισχύ
Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.