Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση επαναληπτικών διακηρύξεων ηλεκτρονικής δημοπρασίας

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

.Δ-signed

9ΩΛΩΗ-ΧΛΕ

ΨΠ3ΞΗ-ΣΞ5