Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο  Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ», διακηρύττει ότι την Τετάρτη  01 Αυγούστου και ώρα 12.00 μέχρι 13.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγης δημοπρατήσεων-διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 06/2012 Διοικητικού Συμβουλίου, φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» που βρίσκεται  στην Νικήτη Χαλκιδικής.
Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα «κυλικείο» μικτού εμβαδού (Δέκα επτά ) 17 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό:


1.    Πάγκος 0,60Χ5,20
2.    Ερμάριο
3.    Πάγκος 0,60Χ2,50
4.    Ψυγείο
 Ως κατώτερο όριο προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 800 €.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 3ετής με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 3  χρόνια, η οποία αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Πληροφορίες για του όρους και για να λάβουν την αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ., τηλ. 2375020151 και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ