Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Διακήρυξη «Υποστήριξη υπαρχουσών δομών του Δήμου Σιθωνίας”»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHN «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/08/2016 ΕΩΣ 31/03/2017»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


.