Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 15/05/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ζαντών και ελαστικών».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

2.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ενοικίασης  απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3.    Κατανομή θέσεων με βάση την υπ’ αριθμ.: 10751/5-5-2015 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και την αριθμ. 75/2015 απόφαση του Δ.Σ..
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4.    Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5.    Καθορισμός θέσεων του Δήμου για άσκηση των δραστηριοτήτων «Ομπρέλες-ξαπλώστρες» και «Θαλάσσια σπορ» με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
(Εισηγήτρια: κα. Στρειδά Αναστασία, Τεχνική Υπηρεσία)

6.    Κατανομή ποσού 68.796,65 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

7.    Έγκριση της αρ. 57/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Καθορισμός τέλους λατομικών προϊόντων».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

8.    Έγκριση της αρ. 12/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ενοικίαση καταστημάτων, σνακ μπαρ-αναψυκτήριο-παντοπωλείο, εντός κάμπινγκ «Πλατανίτσι» της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

9.    Συντήρηση αγροτικού-κτηνοτροφικού δικτύου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Χατζηγιάννης Νικόλαος, Πρόεδρος Αναπτ. Πρωτογενούς Τομέα)

10.    Έγκριση της αριθμ. 11/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Καθορισμός θέσεων περιπτέρων-Γνωμοδότηση για τη χωροθέτηση κενωθέντος περιπτέρου».
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

11.     Έγκριση πρακτικού 5/2015 της Ο.Π.Ε.Δ.Τ. «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ» που αφορά «Έγκριση τοποθέτησης προειδοποιητικής ταμπέλας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12.    Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζονται Δημοτικές Υπηρεσίες.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

13.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 60α/2015 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 60β/2015 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15.     Έγκριση οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου 2015.
(Εισηγητής: : κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας)

16.    7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας)

17.    Αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.».
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας