Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 15/04/2014 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση – Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 24/14 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)».
       (Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

2)    Έγκριση – Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 25/14 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)».
       (Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

3)    Έγκριση – Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 26/14 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΚΙΑΣ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)».
      (Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

4)    Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών: «Ναυαγοσωστική Προστασία Λουόμενων».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

5)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

6)      Έγκριση 2ου ΑΠΕ του υποέργου: «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό  Συκιάς».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του υποέργου: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Νικήτης».
       (Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)    Αναλύσεις νερών ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος)

9)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ζαντών και ελαστικών».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος)

10)    Χορήγηση άδειας υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου (σταθερή καντίνα) στο Καλαμίτσι της Δ.Κ.Συκιάς , στην Ασβεστά Μαρία του Ιωάννη, κάτοικο Δ.Κ.Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

11)    Χορήγηση άδειας υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου (σταθερή καντίνα) στο Καλαμίτσι της Δ.Κ.Συκιάς , στην Μελίσση Μαρία του Αχιλλέα, κάτοικο Δ.Κ.Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12)    Μεταφορά ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικ. Κατανομές μηνών Δεκεμβρίου 2013,Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

13)    Έγκριση χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.

14)    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

15)    Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από την «ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Κουτσουπιά».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

16)    Έγκριση απολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
       (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

17)    Έγκριση απολογισμού έτους 2013 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος της Σχ.Επιτροπής)

18)    Εισφορά σε χρήμα πολυιδιοκτητών σε μία πράξη εφαρμογής.
       (Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

19)    Κατανομή ποσού 16.820,00 € από 3η εντολή ΣΑΤΑ έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

20)    Εξώδικος Συμβιβασμός με την κ. Χολογγούνη Γεωργία.
(Εισηγητής:  Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

21)    Εξώδικος Συμβιβασμός με τον κ. Σκουλή Γεώργιο.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

22)    Επιχορήγηση Συλλόγων Δήμου Σιθωνίας.
       (Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.

23)    Αίτηση κ. Ζήσιου Βασιλείου του Δημητρίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

24)    Έγκριση πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

25)    12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

26)    Έξοδα κίνησης.
      (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας