Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 16/02/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.    Αγορά ακινήτου για τη στέγασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σιθωνίας.
 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

2.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κτιρίου Ζηνόζη Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος)

3.    Έγκριση της αρ. 6/2015  απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής:. κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)
 
4.    Κατανομή ετήσιου ποσού 1/12 από τακτικές κατανομές Δεκεμβρίου 2014 και έτους 2015 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

5.   
Έγκριση παράτασης προθεσμίας «Ύδρευση αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων
Νέου Μαρμαρά(Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις
ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά)».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα)

6.   
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη
κατ΄ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο (Γυμνάσιο Νικήτης),
Λειτουργική Αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής:  κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος)

7.   
Ανάκληση-ακύρωση της  υπ’ αριθμ.: 187/2013/26-09-2013 άδειας άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου «ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ» του Γεράκη Εμμανουήλ του
Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Κ.Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

8.   
Ανάκληση-ακύρωση της  υπ’ αριθμ.: 247/2012/12-11-2012 άδειας άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου «ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ» του Παραλίκα Οδυσσέα του
Αλεξάνδρου, κατοίκου Τ.Κ.Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

9.   
Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 256/17913/02-11-2011 άδειας υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου (Κινητή Καντίνα) του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του
Στυλιανού, κατοίκου Τ.Κ.Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10.   
Τροποποίηση της παρ. 11 της υπ’ αριθμ.: 12/2015 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά «Έγκριση πρακτικών συγκρότησης επιτροπών».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                 Αρσένης Καλλικρατίδας