Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  16/05/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1.Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος  Δήμου Σιθωνίας)

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 42.2610,10 € από Β δόση 2011 για
λειτουργικές δαπάνες σχολείων και αποδοχή και κατανομή ποσού 63,39 € από
υπόλοιπο Α δόσης 2011.
(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

4. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € που αφορά επίδομα υπαλλήλων ΟΤΑ, εκ των
εσόδων από παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5. Επέκταση δραστηριότητας βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6.Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

7. Έξοδα Κίνησης
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας)

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας

Αρσένης Καλλικρατίδας