Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Σάββατο 12-09-2020

xartis-ggpp-120920.jpg

xartis-ggpp-120920.jpg

 Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Σάββατο 12-09-2020
Οδηγίες προς τους μελισσοκόμους
 
Ο Δήμος Σιθωνίας ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τον από 11/09/2020 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο Σάββατο 12-09-2020, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) (Π.Ε. Χαλκιδικής).
 
Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει τις οδηγίες της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:    
 

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 19 Πυροσβεστική Διάταξη. 

 Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά. 

 Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα. 

 Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 

 Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.
 
 Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης. 

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.
Οδηγίες προς τους μελισσοκόμους
Με αφορμή την τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, υπενθυμίζουμε σε όλους τους μελισσοκόμους τις διατάξεις της 9ης/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη, στο άρθρο 9 της οποίας προβλέπεται όσον αφορά στο κάπνισμα των μελισσών ότι:
1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον: α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.

γ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού). δ. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).   

2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.
Επίσης επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 19η/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» επιβάλλονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων, το ύψος των οποίων αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με συντελεστή βαρύτητας, με βάση τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά από τη Γ.Γ.Π.Π., ενώ ελάχιστο επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο έχουν οριστεί τα διακόσια (200) ευρώ και μέγιστο τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.