Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, και την ΑΑΔΕ ανέπτυξε μία κεντρική πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Η «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο είναι υπόχρεες να καταβάλουν σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Ο Δήμος Σιθωνίας έχει πλέον πιστοποιηθεί και ενεργοποίησε την Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από τον Ιούλιο του 2023

Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες στην υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων για τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων, από τις 24-07-2023 και έπειτα υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το αναλογούν τέλος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/phorologiaepikheireseon/elektronike-delose-epi-ton-akathariston-esodon-kai-tou-telous-diamonesparepidemounton

Για οποιαδήποτε πληροφορία αρμόδιο είναι το τμήμα Εσόδων του Δήμου Σιθωνίας, στα τηλ: 2375350153 & 2375350125