Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης

Από το  πρακτικό της 3/2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. Αριθμός Απόφασης: 15/2016
Θέμα: 1ο ημ. διατάξεως
"Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης".

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.


.