Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

epitr-tourismou.jpg

epitr-tourismou.jpgΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 70 του Ν.3852/2010, στις  06/02/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1.    Σχεδιασμός και εκτύπωση τουριστικού φυλλαδίου
2.    Συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού 2012
3.    Τουριστική προβολή του Δήμου
4.    Παραγωγή φωτογραφικού υλικού
5.    Παραγωγή ντοκιμαντέρ

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Μάντσιος