Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις 22/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δ.Κ Συκιάς, Δ.Κ Αγ. Νικολάου και Τ.Κ Σάρτης.

2) Αποξήλωση και απομάκρυνση περιπτέρου από την πλατεία της Σάρτης.

3) Αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία COOL.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τζίτζιος Ιωάννης