Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (2)

epitr_poiot_clipart 1.jpg

epitr_poiot_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  13/03/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας
διατάξεως:

1)   
Αγορά
ακινήτου για την δημιουργία αμαξοστασίου.

 

2)   
Ονομασία
πάρκου περιφερειάκης οδού Ν.Μαρμαρά σε πάρκο “Γιώργου Παστογιάννη”.

3)   
Συμφωνία
σχετικά με την Συλλογή και Επεξεργασία των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

4)   
Ορισμός
εκπροσώπου για την σωστή και ασφαλή φροντίδα των φοινικοειδών και την
αντιμετώπιση των ρυγχοφόρων(Κόκκινο σκαθάρι).

 

 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                                 Τζίτζιος Ιωάννης