Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

epitr_poiot_clipart 1.jpg

epitr_poiot_clipart 1.jpg   Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76/3 του Ν.3852/2010, στις 3 Σεπτεμβρίου  2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα  6:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.Ενημέρωση για την ως τώρα πορεία της Δημοτικής Διοίκησης και ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων στο Δήμο Σιθωνίας.

2.Ενημέρωση για τη σύνταξη του Προσχέδιου Προϋπολογισμού 2015.

3.Προτάσεις για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Τρ. Τζίτζιος